Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») αφορά τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία VERITART Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, στην Οδό Πατησίων 48, ΤΚ 10682 με την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 182 81 68  (εφεξής καλουμένη «VERITART»), συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.veritart.gr

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα συλλέγει η VERITART και για ποιους σκοπούς;

Η εταιρία VERITART I.K.E., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενημερώνει τους επισκέπτες αυτής ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνακας που ακολουθεί αναφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε για τους βασικούς σκοπούς VERITART.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε; Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
 1. Όνομα & Επώνυμο,
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 3. Αριθμό τηλεφώνου,
 4. Αριθμό τηλεομοιοτυπίας,
 5. Χώρα κατοικίας
 6. Στοιχεία Εκπαίδευσης
 7. Στοιχεία Επαγγελματικής Εμπειρίας

Αξιολόγηση Βιογραφικού Σημειώματος 

Διατηρούνται για 12 μήνες.

(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 1. Όνομα,
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 3. Ερώτηση/Παρατήρηση

Απάντηση σε ερώτημα/παρατήρηση που έχετε υποβάλει μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας

Διατηρούνται για 12 μήνες

(Μέσω της ιστοσελίδας μας)

 1. Όνομα,
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

Εγγραφή στο newsletter μας μετά από απαίτηση σας ή καθώς είμαστε ήδη συνεργάτες

(Μέσω της ιστοσελίδας μας)

 1. Διεύθυνση IP
 2. Κατηγορία συσκευής
 3. Είδος προγράμματος περιήγησης ιστού
 4. Πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία αλληλεπίδρασής με την ιστοσελίδα μας

Αυτοματοποιημένη συλλογή κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας

Διατηρούνται για 12 μήνες

(Μέσω της ιστοσελίδας μας)

 

Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, που μας επιτρέπουν να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όσο πιο άνετη γίνεται. 

Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την παρουσίαση της ιστοσελίδας μας. Τα cookies περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων/ψηφίων που προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από εσάς. 

Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. 

Χρησιμοποιούμε κυρίως cookies περιόδου, τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας. 

Για τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τα cookies βλέπετε σχετικά Πολιτική Cookies.

Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας μόνο αν υπάρχει νόμιμος λόγος για την επεξεργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:

α) στη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται και την οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

β) στο έννομο συμφέρον της VERITART I.K.E. για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ιστοσελίδας της και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών.

γ) στην αξιολόγηση του βιογραφικού σας και της δυνατότητας συνεργασίας με την εταιρεία μας. 

δ) στην αποστολή του newsletter μας εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας ή έχουμε ήδη συνεργαστεί (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006).

ε) ανταπόκριση σε αίτημα/ερώτηση/παρατήρηση που εσείς μας έχετε υποβάλλει μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εταιρείας μόνο στην περίπτωση που μας βοηθούν να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και για να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας.

Κάποιες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. 

Με τις εν λόγω εταιρείες έχουμε συνάψει ειδικές συμφωνίες, λήψης και τήρησης των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με την υποχρέωση διαρκούς παρακολούθησης των μέτρων αυτών σε τακτική βάση. 

Στις ως άνω συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να είναι εφικτή η εκτέλεση της μεταξύ μας  συνεργασίας και  εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Η εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών και μέτρων του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου. 

Τέλος, τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Τέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης, που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 και του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Πως εξασφαλίζει η VERITART την Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και διαδικασίες που εγγυώνται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μέσω των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους, μεταξύ άλλων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κακή χρήση από τρίτους, τυχαία απώλεια κλπ. ή κακής χρήσης από τρίτους. 

Τα στελέχη μας που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου ενώ τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας.

Σε κάθε περίπτωση αν και η εταιρεία μας καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας μας, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής. Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων. Η VERITART δεν έχει την ευθύνη για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και το επίπεδο ασφάλειας που έχουν άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβουλή μας είναι πάντοτε να μελετάτε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις ιστοσελίδες, ενώ εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Πώς εξασφαλίζει η VERITART ότι οι συνεργάτες της σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες της VERITART έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

 • να τηρούν εχεμύθεια, 
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα των πελατών/χρηστών των υπηρεσιών της VERITART χωρίς την άδεια του πελάτη/χρήστη,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, 
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Αποστέλλει η VERITART τα δεδομένα των υποκειμένων εκτός Ε.Ε.;

Δεν αποστέλλονται τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε., καθώς αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδος.

Πότε διαγράφει η VERITART τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα διατηρούνται για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, εκτός αν απαιτείται παράταση του εν λόγω χρόνου λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της VERITART. 

Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που συλλέγονται από τα βιογραφικά σημειώματα που μας αποστέλλετε τηρούνται για 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης τους, τα δεδομένα που συμπληρώνετε στην φόρμα επικοινωνίας και στην φόρμα εγγραφής στο newsletter μας τηρούνται για 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης τους. Τέλος, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που θα δώσετε την συγκατάθεση σας, κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας, για την χρήση cookies.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δικαίωμα Πρόσβασης στα Δεδομένα σας

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την εταιρεία μας για το πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων που τηρούμε, σε ποιους τυχόν τα διαβιβάζουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Δικαίωμα Διόρθωσης Ανακριβών Δεδομένων

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών και τη συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

Δικαίωμα Διαγραφής Δεδομένων 

Μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή των δεδομένων σας, εάν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Δικαίωμα Φορητότητας των Δεδομένων σας

Μπορείτε να αιτηθείτε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να αιτηθείτε στην VERITART να τα διαβιβάσει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας 

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας όπου απαιτείται και η VERITART θα σταματήσει την επεξεργασία των Δεδομένων σας, εάν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αφορούν τα δεδομένα σας; 

H άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την ενότητα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας www.veritart.gr αλλά και δια της υποβολής αιτήσεως είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Πατησίων 48, Αθήνα 10682, υπόψη DPO, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου i[email protected] 

Μέσω της ενότητας “Επικοινωνία» μπορείτε να ασκήσετε το σύνολο των δικαιωμάτων σας. Η VERITART απαντάει άμεσα στα γραπτά αιτήματα χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός [1] μηνός από τότε που θα λάβει έκαστο Αίτημα. Εάν, όμως, το Αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων, έχει το δικαίωμα να σας ενημερώσει, εντός του μήνα, εάν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα απαντήσει.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε  δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η VERITART δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. 

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα των υποκειμένων είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασία τα Δεδομένα των υποκειμένων θα αναρτάται επικαιροποίηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της VERITART, από την οποία τα υποκείμενα των δεδομένων θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.

 

Veritart: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Κορυφαίων Τεχνολογικών Λύσεων

Σχεδιάζουμε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, ερευνητικά εργαλεία και εξελιγμένες διαδικτυακές πλατφόρμες, με σκοπό τη μετατροπή ιδεών σε λειτουργικά και οικονομικά αποδοτικά προϊόντα & λύσεις.

Διεύθυνση

Πατησίων 48,
10682 Αθήνα

 

Τηλέφωνο