Veritart: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Κορυφαίων Τεχνολογικών Λύσεων

Σχεδιάζουμε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, ερευνητικά εργαλεία και εξελιγμένες διαδικτυακές πλατφόρμες, με σκοπό τη μετατροπή ιδεών σε λειτουργικά και οικονομικά αποδοτικά προϊόντα & λύσεις.

 

Veritart: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Κορυφαίων Τεχνολογικών Λύσεων

Σχεδιάζουμε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, ερευνητικά εργαλεία και εξελιγμένες διαδικτυακές πλατφόρμες, με σκοπό τη μετατροπή ιδεών σε λειτουργικά και οικονομικά αποδοτικά προϊόντα & λύσεις.

Ψηφιακά εργαλεία για news verification

Η ραγδαία αύξηση στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός, με τα θετικά που αποκομίζει το κοινό να είναι πολλά. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και μεγάλη αύξηση στη διαρροή ψευδών ειδήσεων, κυρίως λόγο και της άμεσης, αλλά και «βιαστικής» αναμετάδοσης κάποιου γεγονότος, χωρίς καν αυτό να περάσει από έλεγχο ή να τύχει επιβεβαίωσης.

Σύμφωνα με έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου («HLEG») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα περισσότερα προβλήματα της παραπληροφόρησης είναι βαθιά συνυφασμένα με την ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων. 

Ποια είναι η λύση;

Δημιουργία παρατηρητηρίων και ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν τον έλεγχο και την εξακρίβωση πληροφοριών πριν την δημοσίευσή τους ή τη συλλογή δεδομένων για ειδήσεις – πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και τη σήμανσή τους αν είναι παραπλανητικά για την ενημέρωση των χρηστών.

Κατασκευή
website / eshop

 

Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησής σας! Δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες του αγοραστικού σας κοινού, και το οποίο θα προσελκύει συνεχώς νέους & ικανοποιημένους πελάτες.

Κατασκευάζουμε ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία είναι ασφαλή, εύκολα στη χρήση και βελτιστοποιημένα για να υποστηρίζουν απεριόριστο αριθμό προϊόντων, γρήγορα και αποτελεσματικά. Άνετα και χωρίς κόπο μπορείτε να έχετε το δικό σας eshop υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για κατασκευή eshop και να ξεκινήσετε άμεσα τις online πωλήσεις των προϊόντων σας.

Χαρακτηριστικά

 • Custom σχεδιασμός / Mockup
 • Αυτόματη Προσαρμογή σε κινητά – Responsive Design 
 • Δυνατότητα Λειτουργίας σε 2 Γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά)
 • Διαχείριση Αποθέματος Προϊόντων
 • Παραγγελιοληψία – Διαχείριση Παραγγελιών
 • Λήψη Ηλεκτρονικών Πληρωμών με Πιστωτική Κάρτα
 • Προσαρμογή με πρότυπο WCAG 2.0 – Φιλική για ΑΜΕΑ

Καινοτόμα «Smart» Έργα – Smart Cities – Smart Regions

Η ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, φέρνει τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλο και πιο κοντά στον ρόλο τους: να αφουγκράζονται και να επιλύουν τα προβλήματα των πολιτών ευρύτερα καθώς και να αποτελούν φορείς «Τοπικής Ανάπτυξης».

Η «συνεργασία» των Περιφερειών και των Δήμων με τους πολίτες ξεκινάει με την διαδικασία της ενημέρωσης τους για τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Αυτοδιοίκηση, τα έργα που πραγματοποιούνται, χρηστικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες τα προϊόντα και τις δομές, την ανάπτυξη υπηρεσιών, την άμεση εξυπηρέτηση, τα ανοικτά δεδομένα κ.λπ.

Η έννοια της επιτυχημένης υλοποίησης ενός τέτοιου έργου σε μια Περιφέρεια ή σε ένα Δήμο περιλαμβάνει μια σειρά από στοχευμένες δράσεις και επιλεγμένες ενέργειες. Ο προσδιορισμός, η στόχευση και η ιεράρχηση των δράσεων και στους τομείς αποτελεί κρίσιμο σημείο για την επιτυχημένη υλοποίησή ενός έργου Smart Cities – Smart Region.

Το ψηφιακό στοίχημα για ένα Δήμο ή μία Περιφέρεια είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών:

 • η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 
 • η παροχή καλύτερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος, 
 • η συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των δημοσίων και τοπικών υποθέσεων, η δημιουργία πόλεων ελκυστικών ως τόπων κατοικίας, εργασίας και επίσκεψης, 
 • η διευκόλυνση της καινοτομικής δραστηριότητας, 
 • η διεύρυνση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, 
 • η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, 
 • η βελτίωση των οικονομικών δυνατοτήτων και ευκαιριών της πόλης και της περιοχής

Ένας σύγχρονος Δήμος σήμερα, πρέπει τουλάχιστον να διαθέτει:

 • Σύγχρονες Υποδομές με αξιοποίηση ΤΠΕ (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, σημεία εξυπηρέτησης, Data Center, Infokiosk, υπηρεσίες στο Cloud κλπ)
 • Δίκτυα νέας γενιάς για ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας που επιτρέπουν την διάθεση ενός  μεγάλου φάσματος υπηρεσιών
 • Καλύτερες και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας
 • Σύγχρονα Συστήματα (CRM, GIS, Portals, Εφαρμογές, Security κλπ)
 • Διαδραστικές Εφαρμογές για τους πολίτες, με Δυναμικό Περιεχόμενο (Ενημερωτικό, Τουριστικό, Πολιτιστικό, Αποφάσεις, κλπ)
 • Καταρτισμένο Ανθρώπινο δυναμικό (υπάλληλοι, πιστοποιημένοι χρήστες κλπ)
 • Σύγχρονες Διαδικασίες (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO, κλπ)
 • Δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης (δείκτες ποιότητας, κόστους, αποτελέσματος, χρηστικότητας, εξυπηρέτησης κλπ)
 • Διαλειτουργικότητα των συστημάτων, διαδικασιών, υπηρεσιών, λειτουργιών κλπ

Νέο όραμα για τη δημιουργία Ψηφιακών Πόλεων, Νέο όραμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια Αναπτυξιακή δέσμευση για τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες:  η δημιουργία Digital City, Broadband City, Smart City.

Διεύθυνση

Πατησίων 48,
10682 Αθήνα

 

Τηλέφωνο